IEMELIF District 1 North

Execom 2008

Rev. Jimmy Pante
Punong Purok

Pred. Danny Velarde
Kalihim

Pred. Purita Gargoles
Ingat-Yaman

Rose Haygood
Tagasuri / Pangulo ng Kapisanan ng Kababaihan

Nenita Reyes
Administrative Officer

Pred. Freddy Pajarillaga
Finance Officer

Rev. Christopher Cruz
Pangulo, Sanggunian ng Misyon

Deac. Ofelia Nuqui
Pangulo, Sanggunian ng Edukasyong Kristiana

Leah Rada-Martin
Pangulo, Sanggunian ng Pagsamba, Musika at Kultura

Pred. Mario dela Cruz
Pangulo, Sanggunian ng Gawaing Panglayko

Rev. Juancho Dinglasan
Pangulo, Sanggunian ng Ordinadong Manggagawa

Pred. Rene Remolino
Pangulo, Sanggunian ng Ariarian at Pangkabuhayan

Rowena Figueroa
Coordinator, Church Human Resource

Ruth Velarde
Lupon sa Programa

Pred. Jerry Earl San Pedro
Pangulo ng Kapisanan ng Kalalakihan

Danica Magno
Pangulo ng Kapisanan ng Kabataan

Advertisements

Written by D1N

August 25, 2009 at 11:12 pm

%d bloggers like this: