IEMELIF District 1 North

Mabilisang Tulong: Tungkol sa Bagyong Ondoy

leave a comment »

Para sa lahat ng kongregasyon ng IEMELIF

Mga minamahal na kapatid,

Matinding kalungkutan at pagkabahala ang ating nararamdaman tuwing makikita ang nakakalunos na pagkawasak at salot sa buhay at ari-arian ng libo-libo nating mga kababayan dulot ng Bagyong Ondoy. Batid natin na ito ay panahon ng pananagutang pastoral para sa ating lahat na kumikilala sa ating Panginoong Jesu-Cristo bilang Tagapagligtas. At ito ay dapat na maipakita sa pamamagitan ng malalim na ministeryo sa mga nasalanta dulot ng malawakang pagbaha.

Panahon ito ng pagsubok sa ating pananampalataya subalit panahon din ito upang tayo ay palakasin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at masigurong sinasamahan natin ang mga nagdurusa at nagiging mabisang patotoo sa pamamagitan ng salita at makabuluhang paggawa.

Naniniwala din tayo na panahon ito upang sa gitna ng ating kaliitan at kahirapan ay mapagsama-sama natin ang ating mga tinatangkilik upang gumawa at makatulong maging sa paraang ekyumenikal, kahit na sa mga taong hindi natin kapananampalataya. Nais natin na maging daluyan ng kalakasan at pag-asa para sa mga taong halos ay naglaho na ang lahat sa kanilang buhay sa pag-asang anumang ating maitutulong ay papawi kahit kaunti sa kanilang sakìt at pagdurusa.

Bagamat marami ang nagsasakatuparan ng “rescue and relief operations,” marami pa rin ang dapat gawin sapagkat lubhang marami ang dapat tulungan at abutin.

Tayo sa IEMELIF ay nagpasimula ng “relief operations” noon pang Lunes (Setyembre 28) at isusunod natin ang gawain ng “rehabilitation.” Nauna ang Distrito 2 (Bulacan) sa kanilang mabilis na pagtugon batay sa sariling pagsisikap. Sinundan ito ng pag-abot sa mga nasalanta sa Distrito 1 Norte. Kulang-kulang sa 1,000 pamilya ang isinumite ng mga Distrito sa Opisina Sentral na bilang nang nabaha at naapektuhang mga pamilya sa mga sakop nilang Kongregasyon at maging sa komunidad na kanilang pinaglilingkuran. May mga kaanib tayo dito sa Novaliches na ang kanilang mga bahay ay ganap na tinangay ng baha. Isang bahagi ng ating bakod dito sa Beulah Land ay bumagsak at puminsala sa ari-arian ng isa nating kapitbahay. Ang pagpapaayos at muling pagtatayo ng nabanggit na bakod, kasama ang drainage system, ay gugugol ng humigit kumulang sa isandaang libong piso (P100,000).

Mayroon tayong malapit na pakikipag-ugnayan sa “relief and rehabilitation work” ng National Council of Churches in the Philippines (NCCP), bilang tayo ang kasalukuyang tagapangulo. Kahapon ay nabigyan tayo ng 250 relief bags mula sa NCCP at nais din natin na makatulong sa kanila. Aming sinusubaybayan ang mabilisang pagtugon sa mga naapektuhang lugar sa pamamagitan ng mga kaanib na simbahan, mga kunsilyo ekyumenikal sa mga rehiyon at maging sa pamamagitan ng people’s organizations. Nagpalabas kami ng kahilingan upang ang mga tulong na pagkain, damit, pansamantalang masisilungan, kagamitan sa pagtulog at gamot ay maipadala sa pinakamabilis na panahon.

Nananawagan ako sa lahat ng ating Iglesia Lokal upang lumikom ng tanging abuluyan para sa “Alay-Damay” sa ating mga pananambahan bukas o sa susunod na Linggo (Oktubre 4 & 11) at mag-ipon din ng anumang mga relief goods (damit, pagkai, atbpa) na maipadadala sa Opisina Sentral sa pinakamabilis na panahon.

Habang sinusulat ko ang kalatas na ito ay pumasok ang balita na ang mga kapatiran natin sa Tuguegarao ay kasalukuyang sinasalanta ng bagong bagyong Pepeng at ang mga puno ay naglbabagsakan at ang mga bubong ay nagliliparan sa kanilang kapaligiran. Bukas at sa Lunes ay tatawag ako ng emergency meeting upang patuloy na tayahin ang mga pinsala sa buhay at kabuhayan na nais nating kahit kaunti ay tugunan.

Naninikluhod ako sa inyong tulong at sa patuloy na pagdalangin at suporta. At habang tayo ay dumadalangin, atin ding alalahanin ang mga biktima ng iba’t-ibang kalamidad sa Vietnam, Laos at Cambodia, Indonesia, Samoa at Tonga.

Maraming-maraming salamat. Ang pagpapala ng Diyos ang maranasan nating lahat habang ating itinatalaga ang ating mga buhay sa paglilingkod sa kapwa.

Kay Cristo ang ating kapayapaan. Kay Cristo ang ating pag-asa. Kay Cristo ang ating kapahingahan.

Inyo sa paglilingkod kay Cristo,
OBISPO NATHANAEL P. LAZARO
Superintendente Heneral
Oktubre 3, 2009

Advertisements

Written by D1N

October 3, 2009 at 8:55 pm

Posted in news

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: