IEMELIF District 1 North

Mga Prinsipyong Teolohikal ng Edukasyong Kristiana

leave a comment »

1. Ang Biblia bilang walang-katulad na batayan

  • Ang Biblia ay kinasihan (2Tim. 3:16) at walang pagkakamali dahil ang Diyos ang May-akda nito (2 Pet:1:21). Ang Biblia ay dapat naituturo nang wasto (2 Tim. :15, “rightly dividing the word”).
  • Dapat maging layunin ng Edukasyon Kristiana, hindi lamang ang pagpapasa ng mga kaalaman mula sa Biblia, kundi mahubog ang tao sa pagkakaroon ng pananaw na biblikal, gaya ng pananaw ni Cristo (Fil. 2:5, “mind of Christ”).

2. Ang Iglesia bilang karapat-dapat na Tagapagturo

  • Ang mga aral ng Iglesia ay may patnubay ng mahaba at mayamang kasaysayan nito.
  • Dapat maging layunin ng Iglesia sa mga mag-aaral ang pakikiisa sa Iglesia, pagsasanay sa “churchmanship,” at pagkakaroon ng pagmamahal at katapatan dito.

3. Ang kalubhaan ng kasalanan at ang pangangailangan ng kaligtasan

  • Ang kasalanang orihinal ay itinuturo ng Biblia, at lahat ng tao ay lubhang naapektuhan ng kasalanan. Upang maging matagumpay ang proseso ng edukasyon, dapat muna itong mabigyan ng lunas.
  • Dapat maging pangunahin sa Edukasyon Kristiana ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa kasalanan.

4. Ang kahalagahan ng patnubay na moral

  • Ang pagiging Metodista ay nagpapalagay na ang mga kaanib nito ay may mahigpit na pagsund sa tuntunin ng kabanalan.
  • Sa pamamagitan ng kurikulum ng Edukasyong Kristiana at ng halimbawa ng mga guro, ang patnubay na moral ay naitataguyod.

5. Ang kasagraduhan ng tao

  • Ang tao ay ganap na mahalaga sa Diyos dahil siya ay nilikha sa Kanyang larawan (Gen. 1:26-27). Ang tao ay “object” ng pagmamahal at pag-aaruga ng Diyos (Awit 8:4-5; Rom. 8:28,32; (Gal. 4:4)
  • Dapat tayong magkaroon ng pagpapahalaga sa lahat ng tao, at sila’y paglingkuran nang maayos at pantay-pantay.

a lecture by Rev. Jimmy Pante
from the document “Stabilizing the Foundations of IEMELIF Christian Education”
delivered at the IEMELIF CE Conference, 26-28 October 2006

Advertisements

Written by D1N

August 26, 2009 at 3:23 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: