IEMELIF District 1 North

Simbang-Gabi 2008: Proclaim the Joy of Love, Faith and Hope

leave a comment »

Ang Tema

Unti-unti na naman nating nararamdaman ang malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa ating mga pisngi, idagdag pa rito ang mga Christmas carols na atin nang naririnig sa mga radio at telebisyon, na nagpapaalala sa atin na malapit na naman ang Kapaskuhan. Tulad ng awiting madalas nating mapakinggan sa ganitong panahon… “Pasko na naman, Oh kay tulin ng araw, Paskong nagdaan tila ba kung kailan lang”… ay tila baga napakabilis ng pag-usad ng mga araw at hindi na tayo naiinip.

Tulad ng nakagawian, ang Kagawaran ng Edukasyon Kristiana ay naghanda ng 9 na sermon upang magamit ng ating mga Manggagawa sa 9 na gabi/madaling araw na pananambahan bilang pagdiriwang ng Kapaskuhan.

Sa taong ito,  ang ating tema ay “Proclaim the Joy of Love, Faith and Hope“. Naisip ng may-akda na ang isa sa mga prominenteng mensahe ng Pasko ay Paghahayag (Proclamation). Mula pa sa Lumang Tipan, ang paghahayag ng pagdatal ng Tagapagligtas ay nananagana. Ang aklat ng Genesis ang naghayag ng unang sulyap sa pagdating ng Mesiyas (3:15). Ang propesiya ng Propeta Isaias ay nagpapahayag na ipanganganak ang isang sanggol, at siya’y tatawaging Immanuel, “God is With Us,” (7:14; 9:6-7). Inihayag din ng Propeta Mikas na mula sa abang bayan ng Bethlehem ay isisilang ang Tagapagligtas (5:2). Sa Bagong Tipan ay inihayag ng Anghel Gabriel  kay Maria na siya’y magdadalantao sa kabila na siya’y isang birhen, at mula sa kanyang sinapupunan ay isisilang ang Panginoon. Inihayag din ito ng anghel kay Jose na katipan ni Maria na sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay magdadalantao ang kanyang kasintahan at ito’y dapat niyang ikagalak sapagkat ang sanggol ay ang Tagapagligtas ng sangkatauhan.  Nagpahayag din si Elizabeth na ang kanyang pinsang si Maria ay bukod tanging pinagpala sa lahat ng mga babae, at pinagpalang higit ang kanyang Anak na si Jesus na nasa kanyang sinapupunan. Sa mga pastol sa parang, inihayag sa kanila ng anghel ang pagsilang ng Mesiyas. Ang Tatlong Pantas na lalaki mula sa Silangan ay nagpahayag kay Herodes na sila’y naparoon sa Jerusalem upang sambahin ang sanggol na Siyang Hari ng mga hari.

Nais natin na sa pamamagitan ng mga mensaheng ito para sa simbang-gabi, mahikayat ang mga kaanib natin na gawing paraan ng ministeryo ng paglilingkod sa ating Diyos ang paghahayag ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at lahat ng mga dakilang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay lalo na sa mga taong wala pang pagkakilala kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, tulad ng ginawa ng mga lalaki at babae na nagkaroon ng napakagandang pagkakataon na makabahagi sa mga kaganapan noong Unang Pasko. Ang mga sermon ay kinapapalooban ng mga aralin tungkol sa pag-ibig ng Diyos, ang pananampalatayang pinagyayaman sa pamamagitan na rin ng tulong Niya, at sa dakilang pag-asang hatid ng ating Panginoon. Ipahayag natin ito sa lahat!

Maligayang Pasko!!!

written by Rev. Jimmy Pante
used
by IEMELIF pastors during the 2008 Simbang-Gabi

Advertisements

Written by D1N

August 25, 2009 at 10:04 pm

Posted in sermon

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: