IEMELIF District 1 North

Welcome

Welcome sa District 1 North website!

Sa layuning maipaalam at maiugnay sa kinauukulan ang mga kaganapan sa iba’t-ibang larangan ng ministeryo sa kabuuan ng distrito, ang District 1 North website ay na-conceive at ngayon ay unti-unting nagkakaroon ng anyo para sa ating kapakinabangan.

Dito ay ating makikita ang mga kaganapan sa mga pangunahing ministeryo tulad ng Christian Education, Missions at Evangelization. Naka-feature din dito ang mga district upcoming events, mga write-ups tungkol sa mga natapos na gawain, mga sermon at meditation materials, at maiikling tala ng kasaysayan ng pagkakatatag ng mga local congregations at missions points ng distrito.

Kung mayroon kayong nais i-post sa ating website na mahahalagang gawain ng inyong local ay inyong ipaalam sa amin, gayon din ang inyong mga suggestions and comments upang lalo pa nating mapaganda ang ating website. Inaanyayahan din namin kayo na mag-submit ng mga mahahalagang write-ups tungkol sa inyong mga kongregasyon upang maisama at magsilbing inspirasyon sa ating mga kapatiran.

Nais kong i-recognize at pasalamatan ang effort at dedication ng Kptd. Ruthie Cristobal na siyang pangunahing kumikilos upang ang website na ito ay magkaroon ng katuparan.

Maraming salamat. Nawa’y ma-inspire ang bawat isa sa ating district website.

God bless,
DS Jimmy Pante

Advertisements

Written by D1N

September 2, 2009 at 12:50 am